Skip to main content

Professionella VVS-tjänster
av Rörinstall AB

Vi hjälper dig med dina VVS behov, allt från badrum till tappvatten.


 • Badrum
 • Tappvatten
 • Varmvattenberedare
 • Avlopp
 • Reparation
 • Felsökning

Ring oss idag

Kontakta oss för konsulation

Badrum

Vi specialiserar oss på kompletta badrumsrenoveringar och installationer. Från design till färdigställande, ser vi till att ditt badrum uppfyller alla moderna krav på funktionalitet och estetik. Våra tjänster inkluderar rördragning, installation av sanitetsporslin, dusch, badkar och mycket mer.

Tappvatten

Vi installerar och underhåller tappvattensystem som säkerställer att du har tillgång till rent och säkert dricksvatten. Våra lösningar är anpassade för att uppfylla både hushållens och kommersiella fastigheters behov, och vi använder endast material av högsta kvalitet för att garantera hållbarhet och prestanda.

Varmvattenberedare

En varmvattenberedare är en anordning som värmer och lagrar vatten för hushållsbruk, såsom bad, dusch, disk och tvätt. Den kan drivas av olika energikällor, inklusive el, gas, olja eller solenergi. Varmvattenberedare finns i olika storlekar och typer för att passa olika behov och hushållsstorlekar.

Reparation

När problem uppstår med ditt vatten- eller avloppssystem, är vi snabbt på plats för att utföra nödvändiga reparationer. Vi hanterar allt från läckande rör till trasiga avloppssystem och säkerställer att dina VVS-problem löses snabbt och effektivt.

Vår Arbetsprocess för VVS

 • Förstudie och Behovsanalys: Vi börjar med att förstå dina specifika behov och mål genom omfattande analyser och förstudier. Detta ger oss en tydlig bild av projektets omfattning och krav.
 • Design och Planering: Med en klar bild av dina behov skapar vi detaljerade design- och planeringsdokument. Vi använder avancerad programvara för att skapa exakta ritningar och scheman som täcker alla aspekter av projektet.
 • Kostnadsberäkning och Budgetering: Vi beräknar noggrant alla kostnader och hjälper dig att skapa en realistisk budget. Vi ser till att alla kostnadsfaktorer beaktas för att förhindra oväntade utgifter.
 • Projektledning: Vi tar ansvar för att koordinera alla aktiviteter och övervaka framstegen. Vi säkerställer att projektet hålls på rätt spår och att alla delmål uppnås i tid.
 • Kvalitetskontroll och Säkerhet: Vi genomför kontinuerliga kvalitetskontroller för att säkerställa att alla arbeten uppfyller de högsta standarderna. Vi prioriterar säkerheten och ser till att alla regler och föreskrifter följs.
 • Slutdokumentation och Överlämning: När projektet är färdigt tillhandahåller vi all nödvändig dokumentation och instruktioner för drift och underhåll. Vi säkerställer att du har full förståelse för hur systemet fungerar och hur det ska underhållas.

Vill du ha en konsulation?

Skriv dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Vilka typer av VVS-arbeten erbjuder ni?

Vi erbjuder ett brett utbud av VVS-tjänster, inklusive installation och underhåll av vatten- och avloppssystem, reparationer av läckor och blockeringar, samt rådgivning och design av VVS-system för både nybyggnationer och renoveringar. Vi kan hantera allt från små reparationer till stora installationsprojekt.

Hur lång tid tar det att installera ett nytt vatten- och avloppssystem?

Tiden för installation av ett nytt vatten- och avloppssystem varierar beroende på projektets omfattning och komplexitet. Generellt sett kan en installation ta från några dagar upp till några veckor. Vi strävar alltid efter att arbeta effektivt och hålla tidsramarna för att minimera störningar i ditt hem eller din fastighet.

Vad inkluderar era kvalitetskontroller vid VVS-installationer?

Våra kvalitetskontroller inkluderar noggranna inspektioner under hela installationsprocessen för att säkerställa att alla arbeten uppfyller de högsta standarderna. Vi kontrollerar att alla komponenter är korrekt installerade och att systemet fungerar optimalt. Efter installationen tillhandahåller vi även fullständig dokumentation och instruktioner för drift och underhåll, så att du kan vara säker på att ditt system fungerar på bästa sätt.