Skip to main content

Vi hjälper dig med utbyte och ny
installation
av värmepumpar

Så välj hållbar uppvärmning och gör en 
positiv förändring för både dig själv och vår planet idag!


 • Luft / vattenvärmepump
 • Bergvärmepump
 • Frånluftsvärmepump
 • Service
 • Felsökning

Ring oss idag

Kontakta oss för konsulation

På Rörinstall AB erbjuder vi omfattande tjänster för värmepumpar som säkerställer att ditt projekt går från koncept till färdigställande med precision och kvalitet. Vår erfarenhet och expertis gör oss till den perfekta partnern för att leda och genomföra projekt inom installation av värmepumpar, inklusive luft/vattenvärmepumpar, bergvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar.


Luft / vattenvärmepump

En luft/vattenvärmepump är en typ av värmepump som tar energi från utomhusluften och överför den till ett vattensystem, vilket används för att värma upp ett hus och/eller dess varmvatten. Den fungerar genom att använda en kylkrets för att absorbera värmeenergi från utomhusluften.

Bergvärmepump

En bergvärmepump är en effektiv och hållbar lösning för uppvärmning av bostäder och byggnader. Den använder sig av den naturliga värme som lagras i marken för att producera värme och varmvatten. Bergvärmepumpar är kända för sin höga energieffektivitet och låga driftskostnader, vilket gör dem till ett populärt val för många hushåll och företag.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump återvinner värmen från den varma inomhusluften som ventileras ut. Denna värme används sedan för att värma upp ditt hem och ditt tappvarmvatten, vilket gör systemet mycket energieffektivt.

Service & Felsökning

Hos Rörinstall AB erbjuder vi service och felsökning av värmepumpar, vi kollar igenom luftflöde samt felsöker funktionalitet och annat som kan behöva besiktas. 

Vill du ha en konsulation?

Skriv dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Vår Arbetsprocess för Värmepumpar

 • Förstudie och Behovsanalys: Vi börjar med att förstå dina specifika behov och mål genom omfattande analyser och förstudier. Detta ger oss en tydlig bild av projektets omfattning och krav.
 • Design och Planering: Med en klar bild av dina behov skapar vi detaljerade design- och planeringsdokument. Vi använder avancerad programvara för att skapa exakta ritningar och scheman som täcker alla aspekter av projektet.
 • Kostnadsberäkning och Budgetering: Vi beräknar noggrant alla kostnader och hjälper dig att skapa en realistisk budget. Vi ser till att alla kostnadsfaktorer beaktas för att förhindra oväntade utgifter.
 • Projektledning: Vi tar ansvar för att koordinera alla aktiviteter och övervaka framstegen. Vi säkerställer att projektet hålls på rätt spår och att alla delmål uppnås i tid.
 • Kvalitetskontroll och Säkerhet: Vi genomför kontinuerliga kvalitetskontroller för att säkerställa att alla arbeten uppfyller de högsta standarderna. Vi prioriterar säkerheten och ser till att alla regler och föreskrifter följs.
 • Slutdokumentation och Överlämning: När projektet är färdigt tillhandahåller vi all nödvändig dokumentation och instruktioner för drift och underhåll. Vi säkerställer att du har full förståelse för hur systemet fungerar och hur det ska underhållas.

Lägre uppvärmningskostnader

Jämfört med el-, pellets- eller oljeuppvärmning minskar dina månadskostnader avsevärt. Beroende på husets och värmesystemets specifikationer kan uppvärmningskostnaderna reduceras med upp till 80 procent.

Ett enkelt sätt att värma ditt hus

Upplev enkel och hållbar uppvärmning. Slipp besvär med el- eller oljepannor och välj en värmepump för en bekväm lösning. Reglera temperaturen enkelt och bekymmersfritt.

Miljövänlig uppvärmning

En värmepump använder lagrad solenergi med effektiv lågenergiteknik, vilket ger upp till fem gånger mer energi än den förbrukar och skapar en behaglig värme i ditt hem.

Vilka typer av värmesystem erbjuder ni installation och service för?

Vi erbjuder installation och service för ett brett utbud av värmesystem, inklusive golvvärme, radiatorer och värmepumpar. Våra experter kan hjälpa dig att välja det mest effektiva och kostnadseffektiva systemet för ditt hem eller din fastighet.

Hur lång tid tar en typisk installation av ett värmesystem?

Tiden för installation av ett värmesystem varierar beroende på projektets omfattning och komplexitet. Vanligtvis tar en installation mellan 2 och 5 dagar. Vi arbetar alltid för att hålla tidsramarna och minimera störningar i ditt dagliga liv.

Vad inkluderar er kvalitetskontroll under och efter installationen?

Vår kvalitetskontroll inkluderar noggranna inspektioner under hela installationsprocessen för att säkerställa att alla arbeten uppfyller de högsta standarderna. Efter installationen genomför vi en slutkontroll och tillhandahåller fullständig dokumentation och instruktioner för drift och underhåll, så att du kan vara säker på att ditt system fungerar optimalt och säkert.