Skip to main content

ROT-Avdrag

Vad är rotavdraget?

Rotavdraget är en skattereduktion som ger dig en rabatt på 30 procent av arbetskostnaden när du anlitar hantverkare som rörmokare. Detta avdrag gäller endast för arbetskostnaden och inte för material eller transport, men arbetskostnaden utgör ofta en stor del av den totala fakturan.

Vanligtvis görs rotavdraget automatiskt av företaget du anlitar. Det är dock bra att kontrollera innan arbetet påbörjas att rotavdraget kommer att användas.

ROT står för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad.

Maxbelopp för rotavdraget

Det finns ett tak för hur mycket rotavdrag du kan få. Tidigare har detta belopp varit 50 000 kronor per person och år, men för 2024 höjs det tillfälligt till 75 000 kronor. Dessutom separeras rotavdraget från rutavdraget (som gäller för städning, trädgårdsarbete, flyttjänster, etc.), så du kan få upp till 75 000 kronor i rotavdrag och ytterligare 75 000 kronor i rutavdrag.

Höjningen träder i kraft den 1 juli 2024. Fram till dess gäller det gamla taket på 50 000 kronor. Efter den 1 juli kan du göra ytterligare avdrag för upp till 25 000 kronor under andra halvåret. Regeringen har motiverat denna höjning som ett sätt att främja sysselsättningen i byggsektorn under lågkonjunkturen.

Eftersom rotavdraget utgör 30 procent av arbetskostnaderna, måste arbetskostnaderna uppgå till 250 000 kronor för att du ska nå maxbeloppet på 75 000 kronor.

Rotavdrag när du anlitar rörmokare

Det mesta inom VVS är berättigat till rotavdrag. För bostadsrätter gäller specifika regler, bland annat att arbetet ska ske inom bostadens tak, väggar och golv och röra åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar.

För småhus är följande VVS-arbeten giltiga för rotavdrag:

– Installera och reparera el-, vatten- och avloppsledningar samt anlägga avlopp (inklusive eventuell grävning).
– Installera och reparera vattenmätarkonsol, vattenfelsbrytare, element, termostat, blandare, kranar, toalett, dusch, badkar, handfat samt kakel- och klinkersättningar.
– Byta ut flottör, packningar, silar eller andra delar av toaletter eller handfat.
– Installera och rengöra avlopp, ventilation och imkanaler samt städa efteråt.
– Installera, reparera och byta ut värmepannor, värmepumpar och solvärmesystem.
– Felsöka maskiner och inventarier som till exempel värmepump eller värmepanna.
– Installera och reparera braskaminer.

Alla de vanligaste tjänsterna för rörmokare omfattas. Om du till exempel planerar en helrenovering av ditt badrum kan du förvänta dig att få göra avdrag på de flesta tjänster.

Utnyttja ROT-avdrag vid installation av värmepump

När du installerar en värmepump eller värmepanna har du möjlighet att göra ROT-avdrag. Hur stort avdraget blir beror på vilken typ av system du installerar – bergvärme, jordvärme, luft/vattenvärmepump eller en värmepanna.

Tillfälligt höjt tak för ROT-avdrag
Från 1 juli till 31 december 2024 är taket för ROT-avdraget tillfälligt höjt till 75 000 kronor per person, jämfört med det tidigare taket på 50 000 kronor. Det gemensamma taket för ROT- och RUT-avdrag är därmed höjt till 150 000 kronor, från tidigare 75 000 kronor.

ROT-avdragets omfattning
ROT-avdraget kan endast utnyttjas på arbetskostnaden vid installationen.

Beräkning av ROT-avdrag
För att ge en tydligare bild av hur mycket ROT-avdraget kan minska din kostnad för installation av värmepump, har Skatteverket och Svenska Värmepumpsföreningen tagit fram schabloner för arbetskostnaden.

Bergvärme, jordvärme och sjövärme: 35 procent av den totala kostnaden, inklusive värmepump, räknas som arbetskostnad.
Luft/vattenvärmepump: 30 procent av den totala kostnaden, inklusive värmepump, räknas som arbetskostnad.
Exempel på ROT-avdrag för bergvärmepump
Totalkostnad: 150 000 kr
Arbetskostnad (35%): 150 000 x 0.35 = 52 500 kr
ROT-avdrag (30% av arbetskostnaden): 52 500 x 0.3 = 15 750 kr
Din totalkostnad efter avdrag: 150 000 – 15 750 = 134 250 kr
ROT-avdrag vid reparation av värmepump
Om din värmepump går sönder kan du också göra ROT-avdrag vid reparation. Detta gäller även för bostadsrättsföreningar.

Undantag för ROT-avdrag
Det finns vissa undantag där ROT-avdrag inte kan användas:

Om du får försäkringsersättning.
För allmän service.
Vid nybyggnation och upp till fem år efter byggnation.
Förberedande arbete och resekostnader för installatören.
I kombination med andra bidrag.
Maskinkostnader omfattas inte.
Kvalitetsgaranti
En del företag använder ett märke från Svenska Värmepumpsföreningen för att garantera att arbetet utförs korrekt enligt ROT-avdragets regler.

Genom att utnyttja ROT-avdraget kan du minska kostnaden för din värmepumpsinstallation och säkerställa att arbetet utförs enligt de krav som ställs.