Skip to main content

Ditt värmesystem
i trygga händer

Ett effektivt värmesystem är avgörande för en behaglig inomhusklimat, särskilt under kalla månader. Värmesystem inkluderar olika tekniker och lösningar för att värma upp bostäder och kommersiella byggnader.


 • Golvvärme
 • Radiatorer
 • Injustering
 • Styr & reglering
 • Ombygnation
 • Nyinstallation
 • Felsökning

Ring oss idag

Kontakta oss för konsulation

På Rörinstall AB erbjuder vi omfattande värmetjänster som säkerställer att ditt projekt går från koncept till färdigställande med precision och kvalitet. Vår erfarenhet och expertis gör oss till den perfekta partnern för att leda och genomföra projekt inom värmeinstallationer, golvvärme, radiatorer och mer.


Golvvärme

Golvvärme är en populär lösning som ger en jämn och behaglig värmefördelning i ditt hem. Vi installerar och servar golvvärmesystem som är energieffektiva och bekväma.

Radiatorer

Vi erbjuder installation, utbyte och underhåll av radiatorer för att säkerställa att ditt hem värms upp effektivt och jämnt. Våra radiatorer är designade för att maximera värmeöverföringen och minska energiförbrukningen.

Injustering

Injustering av värmesystemet är avgörande för att optimera prestanda och minska energikostnader. Vi utför noggranna injusteringar för att säkerställa att ditt system arbetar så effektivt som möjligt.

Styr & Reglering

Moderna värmesystem kräver avancerade styr- och reglertekniker. Vi installerar smarta styrsystem som ger dig full kontroll över din inomhusmiljö och energiförbrukning.

Ombyggnationer

Vid ombyggnationer är det viktigt att värmesystemet anpassas till de nya förutsättningarna. Vi hjälper till med planering och utförande av värmelösningar som passar din ombyggnation.

Nybyggnationer

För nybyggnationer erbjuder vi kompletta värmesystem som är anpassade till moderna byggnormer och energikrav. Vi arbetar tillsammans med dig för att skapa det mest effektiva systemet för ditt nya hem.

Vår Arbetsprocess för Värmesystem

 • Förstudie och Behovsanalys: Vi börjar med att förstå dina specifika behov och mål genom omfattande analyser och förstudier. Detta ger oss en tydlig bild av projektets omfattning och krav.
 • Design och Planering: Med en klar bild av dina behov skapar vi detaljerade design- och planeringsdokument. Vi använder avancerad programvara för att skapa exakta ritningar och scheman som täcker alla aspekter av projektet.
 • Kostnadsberäkning och Budgetering: Vi beräknar noggrant alla kostnader och hjälper dig att skapa en realistisk budget. Vi ser till att alla kostnadsfaktorer beaktas för att förhindra oväntade utgifter.
 • Projektledning: Vi tar ansvar för att koordinera alla aktiviteter och övervaka framstegen. Vi säkerställer att projektet hålls på rätt spår och att alla delmål uppnås i tid.
 • Kvalitetskontroll och Säkerhet: Vi genomför kontinuerliga kvalitetskontroller för att säkerställa att alla arbeten uppfyller de högsta standarderna. Vi prioriterar säkerheten och ser till att alla regler och föreskrifter följs.
 • Slutdokumentation och Överlämning: När projektet är färdigt tillhandahåller vi all nödvändig dokumentation och instruktioner för drift och underhåll. Vi säkerställer att du har full förståelse för hur systemet fungerar och hur det ska underhållas.

Vill du ha en konsulation?

Skriv dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Vilka typer av värmesystem erbjuder ni installation och service för?

Vi erbjuder installation och service för ett brett utbud av värmesystem, inklusive golvvärme, radiatorer och värmepumpar. Våra experter kan hjälpa dig att välja det mest effektiva och kostnadseffektiva systemet för ditt hem eller din fastighet.

Hur lång tid tar en typisk installation av ett värmesystem?

Tiden för installation av ett värmesystem varierar beroende på projektets omfattning och komplexitet. Vanligtvis tar en installation mellan 2 och 5 dagar. Vi arbetar alltid för att hålla tidsramarna och minimera störningar i ditt dagliga liv.

Vad inkluderar er kvalitetskontroll under och efter installationen?

Vår kvalitetskontroll inkluderar noggranna inspektioner under hela installationsprocessen för att säkerställa att alla arbeten uppfyller de högsta standarderna. Efter installationen genomför vi en slutkontroll och tillhandahåller fullständig dokumentation och instruktioner för drift och underhåll, så att du kan vara säker på att ditt system fungerar optimalt och säkert.